OXYL-PRO® Stabilised Hydrogen Peroxide

CHỨNG NHẬN NSF/ANSI 60
Oxyl-Clean AS tự hào thông báo rằng Oxyl-Pro® đã được chứng nhận bởi NSF International tại NSF / ANSI 60 về tiêu chuẩn nước uống. NSF là một tổ chức độc lập về chứng nhận an toàn và sức khoẻ công cộng hàng đầu thế giới. Dẫn đầu về chứng nhận an toàn và chất lượng, NSF cung cấp các chứng nhận độc lập, dựa trên khoa học từ bên thứ 3 nhằm thể hiện sự tuân thủ của công ty theo các bộ tiêu chuẩn chứng nhận chất lượng. Để nhận được chứng nhận, Oxyl-Pro® vượt qua nhiều đánh giá nghiêm khắc. Để duy trì một môi trường sản xuất an toàn và chất lượng liên tục của thương hiệu, chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của chứng chỉ NSF trong đó bao gồm các bài kiểm tra nghiêm ngặc để thoả mãn tiêu chuẩn, kiểm toán cơ sở sản xuất không báo trước và kiểm tra định kỳ để xác nhận sự tuân thủ liên tục các tiêu chuẩn.
Để tìm kiếm các công ty và sản phẩm nước được chứng nhận của NSF, hãy truy cập: http://www.nsf.org/certified-products-systems.

Nhờ đạt chứng chỉ NSF, người sử dụng Oxyl-Pro® sẽ yên tâm rằng sản phẩm phù hợp với mục đích sử dụng và có thể đo lường theo bộ tiêu chuẩn quốc tế về nước uống.

Về NSF
NSF hoạt động tại hơn 165 quốc gia. Được thành lập vào năm 1944, NSF là Tổ chức Y tế Dự Án Mỹ / Trung tâm Hợp tác Y tế Thế giới về An toàn Thực phẩm, Chất lượng Nước và Môi trường Trong nhà. Ngày nay, các cơ quan chính phủ trên thế giới sử dụng các tiêu chuẩn của NSF International để xác minh tính an toàn và hiệu quả của hóa chất xử lý nước, đường ống và các bộ phận ống nước và đảm bảo các sản phẩm này không làm giảm các chất gây ô nhiễm có hại vào nước uống.