500_green_harbour_logo

DỰ ÁN «GREEN HARBOUR»

Chúng tôi đã đưa ra một dòng chất khử khuẩn thân thiện với môi trường cho hệ thống nước uống và nước cho tàu biển. Chúng tôi làm việc này cùng lúc với dự án “Green Harbour” của Na Uy, tập trung vào vấn đề năng lượng và hiệu quả nhiên liệu, đặt câu hỏi cảng xanh là như thế nào khi một lượng lớn các chất tẩy trùng độc hại cho môi trường được xả thẳng ra cảng. Với Oxyl-Pro® chúng tôi cung cấp một giải pháp khử trùng thay thế thân thiện môi trường so với các chất khử trùng khác.

Oxyl-Pro® được phân tách thành ôxy và nước, bởi tự nhiên lẫn kích hoạt, và sẽ không để lại bất kỳ dạng chất thải vô cơ nào. Được xác nhận theo luật MARPOL quốc tế về nước biển, theo đó Oxyl-Pro không “gây hại cho môi trường biển” và có thể được xả thải ra cảng.

Can thiệp vào môi trường có thể thay đổi sự đa dạng sinh học và đe dọa đến sự cân bằng sinh thái.

Ô nhiễm biển và nước

Chất lượng nước ngọt và nước biển cần được duy trì để bảo tồn các loài và hệ sinh thái.

Nguy cơ độc tố dồn vào chuỗi thức ăn là mối quan tâm lớn. Do đó các biện pháp dự phòng là rất quan trọng.

Việc phát thải và sử dụng hóa chất nguy hiểm cho sức khoẻ và môi trường sẽ dẫn tới các vấn đề về sức khoẻ.

2norskehavner