500_gronn_havn_logo

PROSJEKT «GRØNN HAVN»

Nå lanserer vi en serie miljøvennlige desinfeksjonsmidler for drikkevann og drikkevannssystemer i havgående fartøyer. Vi gjør dette med tanke på det allerede eksisterende prosjektet «Grønn Havn», som fokuserer på energi og drivstoffbruk,
og vi stiller spørsmålet om hvor grønn havnen er når store mengder miljøskadelige desinfeksjonsmidler blir sluppet ut rett i havnen. Med Oxyl-Pro® tilbyr vi et miljøvennlig alternativ til andre kjemiske desinfeksjonsmidler.

Oxyl-Pro® brytes ned til oksygen og vann, både naturlig og ved aktivering, og vil dermed ikke legge igjen noen former for uorganiske (ikke nedbrytbare) avfallsstoffer. Dette er bekreftet under den internasjonale MARPOL lovgivningen om vann i hav, hvor ved definisjonen brukt er Oxyl-Pro® ikke «harmful to the marine environment» og kan slippes direkte ut i havnebassenget.

Inngrep i naturen kan endre det biologiske mangfoldet og innebære en trussel mot økobalansen.

Hav- og vannforurensning
Vannkvaliteten i ferskvann og hav skal opprettholdes for å bevare arter og økosystemer.

Faren for at giftstoffer hoper seg opp i næringskjeden er stor. Forebyggende arbeid er derfor viktig.

Utslipp og bruk av helse- og miljøfarlige  kjemikalier skal ikke føre til helseskader.

2norskehavner