HVA ER OXYL-PRO?

Oxyl-Pro er et unikt produkt som er totalt forskjellig fra andre stabiliserte hydrogenperoksid-produkter. Det er 100% miljøvennlig og råstoffene i produksjonsprosessen holder matvarekvalitet. Det brytes lett og naturlig ned til vann og oksygen. Det inneholder ikke sølv eller andre tungmetaller. Oxyl-Pro er resultatet av mange års forskning og utvikling for å kunne tilby markedet et alternativ til sølvstabilisert hydrogenperoksid.

Oxyl-Pro er stabilisert med en gel, og med sin unike og komplekse formulering gjør at den hurtig ødelegger mikroorganismer og fjerner biofilm effektivt. Denne formuleringen bruker hydrogenperoksid som aktivt desinfeksjonsmiddel, men det pakkes inn i små kapsler som kun aktiveres og åpnes ved kontakt med spesifikke biologiske markører. Noe som fører til at hydrogenperoksiden kun slippes ut når og hvor det er nødvendig.

Viktigheten av denne innkapslingen kommer frem i flere punkter:

  • Økt effekt grunnet en kraftig, men lokalisert, reaksjon akkurat på det rette punktet.
  • Siden man får en økt effekt vil ingen bakterier klare å overleve et direkte angrep, og det er dermed ingen fare for utvikling av resistens.
  • Innkapslingen gjør det slik at hydrogenperoksiden ikke er aktiv utenom når den treffer på, og reagerer med de biologiske markørene. Dette fører til at oksidering og korrosjon av rørsystemer ikke forekommer i noen større grad enn andre desinfeksjonsmidler.
  • Ikke aktivert hydrogenperoksid vil sakte og naturlig brytes ned til oksygen og vann uten å påvirke naturen og vannet rundt.

Vi har en rekke med produkter som inngår i Oxyl-Pro familien og bruksområdene til disse produktene kan sees på som nesten uendelige.

OXYL-PRO PRODUKTER

Produktene som inngår i Oxyl-Pro familien

Oxyl-Pro Clean
Et flerbruks-produkt
NSF/ANSI 60 sertifisert

Oxyl-Pro Agro
Jordbruk og hagebruk
NSF/ANSI 60 sertifisert

Oxyl-Pro Sanitiser
Hjemmebruk, småbasseng og badestamper
NSF/ANSI 60 sertifisert

Oxyl-Pro Descaler & Sanitiser
Dusjhoderens og rengjøring for øltappeutstyr

Oxyl-Pro Marine
Akvakultur

Oxyl-Pro Rindoff
Osteproduksjon

Oxyl-Pro Pollo
Fjærfe og smådyrshold

Oxyl-Pro De-Slime
Prosessering av fisk