OXYL-PRO AGRO

Oxyl-Pro Agro er utviklet for bruk i både drivhus og utendørs jordbruk. Både til vanningssystemer, og som et tilskudd for å få bedre plantevekst når det blir brukt sammen med Organo Fertiliser.
Oxyl-Pro Agro er også et unikt desinfeksjonsmiddel som kan bli brukt i drivhus og i vanningssystemer. Den er også ekstremt effektiv som et overflate-desinfeksjonsmiddel som ikke trenger etterskylling, og for mistingsystemer der man trenger en komplett dekningsgrad.

Bruksområder for Oxyl-Pro Agro:

 • Sjokkbehandling av vanningssystemer for å fjerne biofilm.
 • Kontinuerlig dosering (kondisjonering) av vanningssystemer etter sjokkbehandling.
 • Desinfisering av tomme drivhus (misting eller spraying).
 • Rengjøring og desinfisering av harde overflater (bord, utstyr etc.).

Biofilm er samlinger av bakterier som tiltrekker seg andre bakterier og kan blokkere vannrør samtidig som det beskytter bakteriene mot biocider. Ved kontinuerlig dosering etter sjokkbehandling vil man få renere vann. Vannet vil også få en bedre gjennomstrømmingsevne i systemet på lavere trykk. Oxyl-Pro Agro kan også brukes mer direkte mot planter både før og etter innhøsting. Utprøvinger i flere land har vist sterkere planter med lengre levetid etter innhøsting.
Oxyl-Pro Agro består av stoffer med næringsmiddelkvalitet og vil ikke påvirke matvaresikkerheten ved korrekt bruk. Produktet er godkjent av Mattilsynet, og har NSF/ANSI 60 sertifisering.

Fordeler med Oxyl-Pro Agro

 • Vil hjelpe til med å holde mengden patogener lavt.
 • Effektiv fjerning av biofilm.
 • Kan kombineres med Organo Fertiliser for bedre vekst i alle typer plantebasert jordbruk.
 • Fjerner både gram-positive og gram-negative bakterier, sopp, sporer og virus.
 • Effektiv selv i lave konsentrasjoner.
 • Er miljøvennlig og vil brytes ned til oksygen og vann.
 • Ikke farlig for bier.
 • Er laget med stoffer av næringsmiddelkvalitet og vil ikke sette igjen lukt, smak, eller forandre på utseende ved korrekt bruk.
 • Full effekt i pH-området mellom 2-10, og temperaturer opp til 90°C.

drivhus

Oxyl-Pro Agro «åpner» jordsmonnet som dermed gir planterøtter bedre plass til å vokse dypere og dermed sitter bedre. Dette er spesielt synlig på steder hvor jordsmonnet blir veldig kompakt som for eksempel fotballbaner.
Ett forsøk ble gjort på hjemmebanen for Winsford United og 1874 Northwich FC utenfor Manchester i England.
I kombinasjon med Organo Fertiliser, forbedret jordsmonnet seg, og gresset til banen betraktelig.
21 kamper ble utsatt i 2015/2016 pga. vasstrukken bane. Halvveis gjennom 2016/2017 (høst/vinter-halvåret) hadde 1 kamp blitt utsatt pga. vasstrukken bane.

drivhus3