OXYL-PRO DE-SLIME

Oxyl-Pro De-Slime er designet med tanke på avsliming av fisk og fjerning av fett under prosessering.

Avsliming er en viktig del av foredlingsprosessen for fisk. Om slimlaget blir liggende kan dette føre til kraftig bakterievekst på fisken, som igjen kan føre til matforgiftning for de som spiser fisken. Listeria monocytogeneser en vanlig og farlig bakterie som finnes, og som Oxyl-Pro De-Slime kan hindre. Vanligvis vil avsliming foregå maskinelt som kan skade fisken og gi et uappetittlig utseende, i tillegg til å potensielt spre bakteriene i slimet. Ved å bruke Oxyl-Pro De-Slime kan avsliming gjennomføres raskt med kun tilgang på et vannbad, eller sakte mens fisken står på kjølelager. Avsliming med Oxyl-Pro De-Slime fører til at hele foredlingsområdet har mindre bakterier siden slimet ikke blir liggende igjen på like mye utstyr. I kombinasjon med desinfisering av utstyr med Oxyl-Pro Clean vil hele prosessområdet kunne holdes rent for bakterier.

Oxyl-Pro De-Slime består kun av ingredienser som har næringsmiddelkvalitet og vil ikke tilføre smak, lukt, eller misfarging ved korrekt bruk. Oxyl-Pro produktlinjen er godkjent av Mattilsynet i Norge og Oxyl-Pro De-Slime er godkjent i EU gjennom Direktiv Nr. 95/2/EC.

Fordeler med Oxyl-Pro De-Slime

  • Fjerner slim helt uten bruk av maskinelle metoder.
  • Hindrer Listeria monocytogenes.
  • Kan brukes raskt når fisken må ferdigstilles fort, eller sakte hvor fisken kan settes på kjølelager med produktet påført.
  • Siden maskinelle metoder ikke tas i bruk vil det generelle hygienenivået i fiskeforedlingsprosessen gå opp.
  • Fisken vil ikke ta skade av avslimingsprosessen og produktet vil heller ikke sette igjen lukt, farge eller smak.
  • Består kun av stoffer av matvarekvalitet og påvirker dermed ikke matvaresikkerheten.
  • Er miljøvennlig og brytes ned til oksygen og vann.

fisk

fisk2