ORGANO FERTILISER

Hva er Organo Fertiliser?

Organo Fertiliser er en helt ny måte å beskytte planter på med basis i styrking av naturlige forsvarsmekanismer. Istedenfor å angripe infeksjonene direkte med gift vil Organo Fertiliser i stedet gjøre plantene selv mer resistente mot infeksjoner ved å øke peroksidase produksjonen i plantene. Ved å bruke Organo Fertiliser kan plantevernmidler som er giftige for insekter, jordsmonn, og mennesker kuttes ut.

Peroksidase er helt naturlig, og i ville planter vil produksjonen av enzymet påvirkes av de forskjellige typene planter rundt. I gårdsbruk med mye monokultur vil derimot produksjonen av peroksidase være lavere i plantene, da påvirkningen fra andre arter ikke vil forekomme i større grad. Med Organo Fertiliser vil planter i monokultur klare å produsere peroksidase på lik grad med ville planter. Noe som drastisk senker infeksjonsraten i plantene.

Organo Fertiliser har blitt testet ut på monokultur av roser med meget gode resultater. I en sammenligning av roser med bruk av Organo Fertiliser viste denne en stor grad av beskyttelse mot mange vanlige sykdommer på roser. Resultater fra testen viste påvirkningen av meldugg (spesifikt Downey Mildew) 10-25% av bladoverflaten etter 20 uker med Organo Fertiliser, mens på roser hvor det ikke ble brukt var påvirkningen 40-50% etter samme tidsrom. Andre infeksjoner, for eksempel rosestråleflekk (Diplocarpon rosae), var helt fjernet med Organo Fertiliser.

Organo Fertiliser kan kombineres med Oxyl-Pro Agro. Denne kombineringen fører til at plantene vokser bedre med sterkere røtter og kraftig forbedret resistens mot plantesykdommer.

Organo Fertiliser er ideelt for økologisk jordbruk: ingrediensene er tillatt under EU-regulering (EC) 834/2007 og (EC) 889/2008 om økologiske dyrkningsmetoder.

Fordeler med Organo Fertiliser

  • 100% naturlige ingredienser.
  • Styrker plantenes naturlige forsvarsmekanismer.
  • Hjelper med å øke Brix-verdien.
  • Kan påføres i kombinasjon med andre vekstfremmende produkter som Oxyl-Pro Agro.
  • Ingen sikringsperiode påkrevd mellom påføring og innhøsting.
  • Lavt forbruk.
  • Enkel å bruke.