OXYL-PRO POLLO

Oxyl-Pro Pollo er designet for fjørfe-industrien. Det renser effektivt drikkevannet til fuglene ved kontinuerlig dosering. Alle stoffene i produktet holder matvarekvalitet, og produktet har godkjenning av Mattilsynet og er sertifisert av NSF/ANSI 60.

Ofte kan vannforsyningen til fuglene bli neglisjert siden det er så mye som foregår på gården. Dette kan gå ut over fuglene, økonomien til gården og mennesker som eventuelt spiser kjøttet. Mye av bakterier, virus, sopp, og andre patogener som er skadelige for både fugler og mennesker forekommer først i vannforsyningen, eksempelvis fugleinfluensa og campylobacter. Dersom man har en dårlig vannforsyning, hvor det lukter, smaker feil og det kommer ut lite vann på grunn av biofilm, vil fuglene drikke mindre og generelt få dårligere helse.

Det er anbefalt å ta en sjokkbehandling først for å desinfisere vannsystemet og fjerne eventuell biofilm. Deretter går man over til kontinuerlig dosering av vannet for å opprettholde drikkevannskvaliteten.

Fordeler med Oxyl-Pro Pollo

  • Inneholder kun ingredienser med næringsmiddelkvalitet, så lenge produktet blir brukt i henhold til instruksjonene vil det aldri påvirke matvaresikkerheten.
  • Kan brukes som sjokkbehandling av systemet, samt som kontinuerlig dosering.
  • Er miljøvennlig og brytes lett og naturlig ned til oksygen og vann.
  • Ingen forandring i smak, lukt og utsende, i vannet som gjør at fuglene drikker mer. Det blir heller ikke avsatt noe smak eller lukt i kjøttet.
  • Fuglene bruker tid på å vokse, i stedet for å kaste bort energi på å bekjempe infeksjoner fra forurensede vannforsyninger.
  • Grunnet formuleringen vil det ikke kunne oppstå resistens mot produktet.
  • Full effekt i pH-området mellom 2-10, og temperaturer opp til 90°C.
  • 99.99999% effektivitet mot campylobacter, EN 1276:2009 (phase 2, step 1).

kylling

Erfaringer fra en norsk kyllingbonde etter bruk av Oxyl-Pro Pollo for første gang:
Bedre desinfisering av utstyr og hønsehus ved bruk av Oxyl-Pro Pollo i misting-systemet, og direkte i spray.
Fører til bedre fuglehelse og bedre utnyttelse av fôr.
Han fikk økt størrelse på kyllingen med ca. 50g per kylling.
Har spart penger på fôr, siden kyllingene utnytter det bedre.

kylling2