OXYL-PRO RIND-OFF

Oxyl-Pro Rind-Off er utviklet spesielt med tanke på å fjerne belegget på ost under produksjonen. Fjerning av «render» (belegget) på osten er viktig for å kunne produsere oster av høy kvalitet.

Dersom belegget på osten ikke blir fjernet på en skikkelig måte kan produktet bli utsatt for bakterievekst under lagring.

Den tradisjonelle måten for å fjerne belegget på osten er å bløtlegge osten i varmt vann i mange uker. Deretter blir hver enkelt ost spylt med varmt vann, for så deretter å bli lagret. Ulemper med den tradisjonelle metoden er høyt energiforbruk, og det er ikke garantert at all belegget forsvinner. Osten får en ru overflate og unødvendig fett og proteiner blir skylt vekk i prosessen. Det dannes også en perfekt grobunn for bakterievekst når den blir lagret så lenge i varmt vann.

Fordeler med Oxyl-Pro Rind-Off

  • Fjerner enkelt belegget på osten.
  • Potensiell vannsparing – bruker mindre vann enn «vanlig» metode.
  • Osten får en jevn overflate.
  • Hindrer forurensinger av osten.
  • Miljøvennlig formulering som brytes ned til oksygen og vann.