500_gronn_havn_logo

PROJEKTAS «ŽALIASIS UOSTAS»

Mes sukūrėme draugiškų aplinkai dezinfekantų liniją, skirtą geriamajam vandeniui ir vandens sistemoms jūriniuose laivuose. Tai mes darome kartu su Norvegijos “Žaliojo uosto” projektu, akcentuojant energijos ir kuro efektyvumą bei iškeliant uostų taršos klausimą, kai dideli kiekiai toksiškų aplinkai dezinfekantų yra išpilami tiesiog uostuose. Oxyl-Pro – tai draugiškų aplinkai alternatyvių dezinfekantų grupė.

Oxyl-Pro suskyla į deguonį ir vandenį tiek natūraliu būdu tiek ir aktyvacijos būdu ir nepalieka jokių neorganinės kilmės atliekų. Pagal tarptautinės konvencijos protokolą (MARPOL) dėl jūrų vandens taršos, Oxyl-Pro produktai neklasifikuojami kaip kenksmingi jūrų aplinkai ir juos galima išpilti tiesiog uostuose.
Intervencija į aplinką gali pakeisti biologinę įvairovę ir kelti grėsmę ekologinei pusiausvyrai.

Jūrų ir vandens tarša
Gėlųjų ir vandenynų vandenų kokybė turi būti palaikoma taip, kad būtų išsaugotos rūšys ir ekosistemos.
Pagrindinis rūpestis – tai pavojus, kad toksinai gali kauptis maisto grandyje. Todėl yra labai svarbios prevencinės priemonės. Sveikatai ir aplinkai pavojingų cheminių medžiagų naudojimas ir emisija neturi kelti grėsmės sveikatai.

2norskehavner