Bestilling av Oxyl-Pro® Hand and Surface Disinfectant:

Oxyl-Pro® er testet på kappekledde virus, inkludert koronavirus

Oxyl-Pro® er et nytt desinfeksjonsprodukt som kan brukes uten å bekymre seg for potensialet at kuren er verre enn sykdommen. Oxyl-Pro® differensierer seg selv fra andre stabiliserte hydrogenperoksid produkter ved å kun bruke stabilisatorer av matvarekvalitet og aseptisk hydrogenperoksid. Kombinasjonen av vår unike stabilisator og hydrogenperoksid har ført til et kraftig og bredspektret produkt for desinfeksjon og dekontaminering med utmerket bærekraftig profil; det degraderes kun til oksygen og vann.

Oxyl-Pro® er sertifisert under NSF/ANSI 60 for drikkevann. Denne anerkjente sertifiseringen beviser at Oxyl-Pro® ikke har noen skadelige biprodukter fra bruk.

Oxyl-Pro® har blitt testet og er effektivt mot flere bakterier, virus, sopp og andre mikroorganismer:

Coronavirus og alle andre kappekledde virus, Adeno, Polio, Campylobacter, Staphylococcus, E Coli, E Coli (som håndvask), Pseudomonas, Salmonella, Candida Albcans, Legionella, Listeria

Oxyl-Pro® Hand and Surface Disinfectant

Oxyl-Pro® Hand and Surface Disinfectant er et desinfeksjonsmiddel tilgjengelig i kjøp for alle for bruk i overflatedesinfeksjon. Bruken av produktet er enkel:

 • Spray på ren overflate og la virke i 5 minutter. Ikke skyll. Tørk av med en lofri klut om nødvendig.
 • For bruk på hender for beskyttelse mot bakterier og virus, spray nok løsning på hendene til å dekke alt, gni godt inn og la tørke.


Oxyl-Pro® Hand and Surface Disinfectant
 er testet og funnet effektivt på følgende ISO-standarder:

 • NS-EN 14476:2013+A2:2019 Virusaktivitet
 • NS-EN 1276 Baktericidaktivitet
 • NS-EN 1650 Fungicidaktivitet
Oxyl-Pro® Clean for profesjonell bruk

For større overflater, i profesjonell bruk, kan Oxyl-Pro® Clean brukes istedenfor ved å fylle ryggkanner med sprayhoder eller lignende med konsentrasjoner av Oxyl-Pro® Clean.

Konsentrasjoner:

 • Høy kontaminering:
  500ml pr. 10L (5% løsning). Kontakttid: 30min. Ikke skyll.
 • Lav kontaminering:
  100ml pr. 10L (1% løsning). Kontakttid: 30min. Ikke skyll.

Anta alltid høy kontaminering om ukjent.

Store overflater kan også desinfiseres ved å legge til Oxyl-Pro® Clean i tåke/misting systemet i en 10% løsning. Sørg for at det ikke er personer i området som blir tåkelagt når dette utføres.

Et nytt koronavirus har offisielt blitt en pandemi, det har blitt et globalt helseproblem som kan forårsake kraftige luftveisinfeksjoner i mennesker. Person-til-person smitte skjer ved at små vanndråper som inneholder viruset fra nese eller munn blir inhalert. Noen studier påpeker at koronavirus kan vedvare opp til 9 dager på overflater som metall, glass og plast. Derfor, for å kunne hindre videre spredning i befolkningen og i helsevesenet, må det brukes midler for desinfeksjon av overflater.

 

Selv om det ikke finnes noe standard desinfeksjonsmiddel for sykehus, er klor vanlig i bruk grunnet effekten mot flere patogener. Men, klor kan være irriterende for huden, luftveiene, og slimhinner, og er dermed en potensiell helsefare for pasienter og arbeidere. Derfor har noen sykehus skiftet over til flytende hydrogenperoksid fordi disse ser ut til å være mer effektive i utførte studier.