Jordbruk og husdyrhold

Grundig rengjøring og desinfeksjon er nøkkelfaktorer i sykdomskontroll for jordbruk og husdyrhold, siden dette kan påvirke produktivitet, FCR og dyrevelferd.

Jordbruk

Desinfeksjonsmidler for jordbruk blir brukt til å holde rør, tanker, og vann-irrigasjons og distribusjonssystemer desinfiserte for å holde plantene sunne. De kan også brukes til å desinfisere tomme kjølerom og drivhus, ved tåkelegging eller spraying før en ny batch med planter og grønnsaker, og som overflatedesinfeksjon.

Oxyl-Pro Agro er formulert for bruk i jordbruk og drivhus, især for bruk i vanningssystemer. En sjokkbehandling med Oxyl-Pro Agro fjerner biofilm som blokkerer vannlinjene, og videre kontinuerlig dosering vil gi rent vann. Vannet vil også ha bedre flyt gjennom systemer ved lavere trykk. Oxyl-Pro Agro kan også brukes mer direkte på planter etter høsting. Testing fra flere land viser lengre holdbarhetstid etter høsting.

Bruksområder:

 • Sjokkbehandling for å fjerne biofilm i vanningssystemer.
 • Kontinuerlig dosering etter sjokkbehandling: desinfeksjon av vann.
 • Desinfeksjon av tomme drivhus (tåke eller spray).
 • Desinfeksjon av harde overflater.
 • Tilførsel av oksygen i kompakt jord.
 • Desinfeksjon av maskineri og utstyr.

Fordeler:

 • Hjelper med å holde nede mengden av patogener.
 • Effektiv fjerning av biofilm.
 • Fjerner bakterier, sopp, sporer, og virus.
 • Er bærekraftig, brytes ned til vann og oksygen.
 • Ikke farlig for bier.
 • Er laget med ingredienser av matvarekvalitet og vil ikke legge igjen lukt, smak, eller forandre utseende om brukt korrekt.
 • Fungerer i temperaturer 0 – 90°C og pH 2-10.

Husdyrhold

Rengjøring og desinfeksjon er en nøkkelfaktor i å unngå sykdom på gårder. En sjokkbehandling med enten Oxyl-Pro Agro eller Oxyl-Pro Pollo (for fjørkre) for effektiv desinfeksjon av utstyr, fôr- og drikkevannssystemer, tak og vegger, hyller, ledninger, og ventilasjonssystemet er høyst anbefalt før et nytt innsett av dyr på gården. Etter dette vil kontinuerlig dosering av produktet i systemet holde drikkevannsystemet til dyrene desinfisert. Vannkilden kan være den første kilden til bakterier, virus, sopp og andre patogener som er skadelige for dyrene, og mennesker som spiser kjøttet.
Om vannet lukter eller smaker dårlig er det sannsynligvis biofilm som tetter rørene. Dette gjør at dyrene drikker mindre, generelt dårligere helse blant dyrene, og vil påvirke inntektene til gården.

Bruksområder:

 • Sjokkbehandling for å fjerne biofilm i vanningssystemer.
 • Kontinuerlig dosering etter sjokkbehandling: desinfeksjon av vann.
 • Desinfeksjon av utstyr; innenfor huset og transport.
 • Desinfeksjon av harde overflater – vegger og andre flater.
 • Tåkesystemer.

Fordeler:

 • Inneholder kun ingredienser av matvarekvalitet. Vil ikke påvirke matsikkerheten om brukt i henhold til instruksjoner.
 • Er bærekraftig, brytes ned til vann og oksygen.
 • Ingen forandring i smak, lukt, eller utseende på vannet, som fører til høyere vanninntak i dyrene.
 • Dyrene vil bruke tiden sin på å vokse, istedenfor å kaste bort energi på å kjempe mot infeksjoner som kommer fra forurenset vann.
 • Grunnet formuleringen vil det aldri kunne oppstå mikrobielle resistens mot produktet.
 • Fungerer i temperaturer 0 – 90°C og pH: 2-10.