Akvakultur og fiskeri

Biologisk sikkerhet og desinfeksjon for akvakultur og fiskefartøy er høyst nødvendig for å forhindre oppblomstring av sykdommer, og minimere spredning om sykdom skulle oppstå.

Retningslinjer for helse og sikkerhet er tilgjengelige og alle registrerte fartøy skal overholde hygieniske krav. Men, det er du som ansvarlig person for din bedrift som må implementere gode hygienisk praksis, og dette inkluderer korrekt valg av desinfeksjonsmiddel. Det er derfor viktig at alle fasiliteter inkludert bygninger, merder, tanker, eller fartøy overholder kravene til hygiene og alt er grundig desinfisert uten å skade personellet, spesielt ved lange perioder offshore i et nært-lukket område. Noen desinfeksjonsmidler kan føre til allergiske eller sensitive reaksjoner hos noen, eller til og med lungeskader om disse inhaleres over en lengre tidsperiode.

Oxyl-Pro er et flerbruksdesinfeksjonsmiddel som ikke forårsaker allergiske reaksjoner. Oxyl-Pro inneholder ikke metaller eller skadelige biprodukter som gjør det helsemessig sikkert. Det degraderes naturlig til oksygen og vann som gjør det til et bærekraftig desinfeksjonsmiddel. Oxyl-Pro kan brukes til desinfeksjon av alle harde overflater om bord, men kan også behandle drikkevannsystemet på fartøyet. Oxyl-Pro er beviselig effektivt mot en lang rekke mikroorganismer, og mot biofilm som bygger seg opp i rørsystemet og er en kilde til infeksjoner samt tetter rørene.

På større fabrikkskip kan drikkevann som er behandlet med Oxyl-Pro også brukes til å rense fisk siden det ikke inneholder substanser som kan påvirke kvaliteten og sikkerheten til maten. Sammenlignet med andre desinfeksjonsmidler som kan gjøre store skader på marine økosystemer er Oxyl-Pro ikke regulert under MARPOL sine bestemmelser for avløpsvann (sjekk alltid med lokal myndighet og reguleringer).

Oxyl-Pro tilbyr et bredt spekter av muligheter om bord, i ett enkelt produkt.

Bruksområder:

  • Fjerning av biofilm fra rørsystemer.
  • Desinfeksjon av drikkevann.
  • Desinfeksjon av rørsystemer.
  • Desinfeksjon av harde overflater – vegger og andre overflater.
  • Tåkesystemer.

Fordeler:

  • Ingen utslippsrestriksjoner under MARPOL.
  • Brukbart for både drikkevann og industrielt vann.
  • Oxyl-Pro Marine ar blitt testet mot flere vanlige sykdommer i akvakultur og bestått.
  • Fungerer i temperaturer 0 – 90°C og pH 2-10.