Matvareindustri; mat og drikke

Rengjøring og desinfeksjon er kritiske innen matvareindustrien. Dette er nødvendig for å etterkomme både tekniske og reguleringsmessige standarder og sørge for at farer ved maten (Tabell 1) er kontrollert.

Tabell 1: Potensielle farer i matindustrien. Cleaning and Disinfection in Food Processing Operations. Safefood360, Inc.

Å kunne ha et trygt miljø for produksjon av mat og drikke betyr at din fabrikk og ditt utstyr må kunne produsere mat fritt for fysiske, allergiske, kjemiske, og mikrobiologiske farer. Rengjøring og desinfeksjon koster penger, men å neglisjere dette steget i en slik industri vil føre til flere indirekte kostnader som lavere produktivitet, klager, restriksjoner, og til slutt nedstenging.

Rengjøring er den komplette fjerningen av søl og skitt fra overflater og gjøre dem visuelt rene. Etter rengjøring er det nødvendig med desinfeksjon for å drepe alle mikroorganismene slik at antallet reduseres til et nivå som ikke er skadelig for helse eller kvalitet i ferskvarer. Uten grundig rengjøring vil effekten av desinfeksjonen være dårligere.

Oxyl-Pro er det perfekte desinfeksjonsmiddelet for matvareindustrien da produktlinjen er godkjent av Mattilsynet, og er laget av ingredienser med matvarekvalitet. Produktet vil ikke tilføre smak, lukt eller farge når brukt korrekt.

Generelle bruksområder:

 • Desinfeksjon i rørsystemer.
 • Desinfeksjon av overflater – vegger og andre harde overflater.
 • Tåkesystemer.
 • Desinfeksjon av frukt og grønnsaker.
 • CIP (Cleaning in Place).
 • Desinfisering av flakser.

Innen denne typen industri har vi også to spesifikke produkter:
Oxyl-Pro De-Slime og Oxyl-Pro Rind-Off

Oxyl-Pro De-Slime

Oxyl-Pro De-Slime er en matvaresikker formulering som er spesifikt designet for å fjerne slim og fett fra fisk før prosessering.

Fjerning av slimlaget er nødvendig for å produsere trygge fiskeprodukter av høy-kvalitet. Økt bakterievekst forekommer om slimlaget blir liggende på fisken, som fører til matforgiftning. Listeria monocytogenes er en vanlig og farlig bakterie som Oxyl-Pro De-Slime kan forhindre. Vanligvis vil fjerning av slimlaget gjennomføres mekanisk. Dette kan skade fisken, gi et uappetittlig utseende, og potensielt spre bakterier som allerede er i slimlaget.

Ved bruk av Oxyl-Pro De-Slime kan prosessen med avsliming av fisken gjøres raskt og effektivt med et vannbad tilgjengelig, eller sakte når fisken er på kjølelager. Fjerning av slimlaget med Oxyl-Pro De-Slime fører til bedre hygiene i hele prosessområdet. Utstyret brukt i prosesseringen vil ha mindre slim og mindre kontaminering fra bakterier.

Fordeler:

 • Fjerning av slimlaget uten mekanisk prosessering.
 • Forhindrer Listeria monocytogenes.
 • Kan brukes raskt når fisken går rett til prosessering, eller sakte på kjølelager med produktet på fisken.
 • Unngår mekanisk avsliming og dermed skader på fisken som resulterer i et bedre sluttprodukt og bedre hygiene på anlegget.
 • Fisken tar ikke skade i avslimingsprosessen og produktet vil ikke legge igjen noen lukt, farge, eller smak.
 • Består av ingredienser av matvarekvalitet, og påvirker ikke matsikkerheten.
 • Er bærekraftig, brytes ned til vann og oksygen.

Oxyl-Pro Rind-Off

Oxyl-Pro Rind-Off er spesielt designet for å fjerne «render» (belegg) fra ost under produksjon. Å fjerne belegget på osten er nødvendig for å kunne produsere trygge osteprodukter av høy kvalitet.

Om belegget ikke blir skikkelig fjernet kan det begynne å vokse bakterier på produktet under lagring.

Den tradisjonelle metoden for å fjerne belegget er å la osten ligge i vannbad med varmt vann i flere uker. Etterpå blir hver ost skylt med varmt vann og lagret. Ulempen med denne metoden er høyt energiforbruk, uten garantier for at belegget fjernes. Osten får en ru overflate og unødvendig høye mengder protein og fett skylles vekk i prosessen. Det gir også de perfekte forhold for bakteriell vekst om vanntemperaturen ikke blir nøye kontrollert.

Fordeler:

 • Enkel fjerning av belegg på osten.
 • Vannbesparing – bruker mindre vann en tradisjonelle metoder for fjerning av belegg.
 • Osten får en jevn overflate.
 • Forhindrer bakteriell kontaminering av osten.
 • Er bærekraftig, brytes ned til vann og oksygen.