Lege, tannlege og veterinær

Basert på data fra flere land kan det estimeres at hvert år blir over hundre millioner pasienter påvirket av nosokomiale infeksjoner, spesielt blant personer med lavere- til middels-inntekt.

Disse «sykehusinfeksjonene» kommer når pasienter blir behandlet ved sykehus eller andre helseinstitusjoner og var ikke tilstede når pasienten ble lagt inn. Dette resulterer i forlengede sykehusopphold, langtids uførhet, økt resistens blant mikroorganismer mot antibiotika, store ekstrakostnader for helsesystemet, høye kostnader for pasienter og pårørende, og unødvendige dødsfall. Grundig infeksjonskontroll er nødvendig hvor alle eksponerte overflater i arbeidsmiljøet må holdes rene og desinfiserte. Men, dette er ingen enkel oppgave, for eksempel vil biofilm raskt bygges opp i vannet på enheter som brukes på tannlegekontor. De fleste organismene i en biofilm er ufarlige og vanlige arter, men det kan også forekomme skadelige patogener som legionella, som vil gå inn i koppen via inhalering av små dråper.

På sykehus må rom og utstyr rengjøres og desinfiseres for å kunne legge inn nye pasienter. Om den forrige pasienten hadde et infeksiøst patogen vil alt denne pasienten kom i kontakt med være kontaminert. Det finnes ikke noe standard desinfeksjonsmiddel for sykehus og andre helseinstitusjoner. Klor er vanlig i bruk da dette effektivt dreper sporer, men mange er allergiske mot klor som gjør dette til en potensiell helserisiko for pasienter og arbeidere. Det er også beviser som indikere at bakterier har utvikler resistens mot Quats (Quatenary Amonium Compounds), som ofte brukes til desinfeksjon på sykehus. På grunn av dette har mange sykehus nå gått over til flytende hydrogenperoksid baserte desinfeksjonsmidler siden disse ser ut til å være mer effektive i studier.
Oxyl-Pro Clean er et godt alternativ for disse fasilitetene. Det kan brukes i drikkevann, for å holde vannet rent og desinfisert, og i tåkesystemer for bruk på pasientrom.

Oxyl Pro Hand and Surface Disinfectant er en mindre konsentrert løsning som kan brukes direkte på hender. Det kan også brukes til å desinfisere harde overflater uten behov for skylling eller tørking. Det har bestått tester mot coronavirus og alle andre kappekledde virus, også sopp som Candida albicans, og bakterier som Legionella, E.coli og Pseudomonas.

Bruksområder:

 • Varmt og kaldtvann.
 • Utstyr, overflater, o.l.
 • Isolasjon og rent rom.
 • Hånddesinfeksjon.

Fordeler:

 • Flerbruksprodukt som drastisk kan redusere antall forskjellige desinfeksjonsmidler som brukes.
 • Vil forårsake mindre allergiske reaksjoner i forhold til nåværende desinfeksjonsmidler.
 • Er bærekraftig, brytes ned til vann og oksygen.
 • Har blitt testet til:
  • EN 14476:2013 +A2:2019; Virusaktivitet
  • EN 1276; Baktericid aktivitet
  • EN 1650; Fungicid aktivitet