Vannbehandling

Vann er et fundamentalt behov for mennesker og tilgang på rent vann er sett på som en menneskerett av FN. Drikkevannskvalitet for essensielt for offentlig helse, men fortsatt har 10% av verdens befolkning ikke tilgang til gode, rene, drikkevannskilder.

I 2017 brukte 5.3 milliarder mennesker trygge og behandlede drikkevannskilder (WHO). Det betyr at minst 2 milliarder mennesker brukte drikkevannskilder kontaminert med avføring og er i risikosonen for sykdommer som kolera, diare, dysenteri, hepatitt A, tyfus, og polio basert på uttalelser fra WHO. Vannkontaminering forekommer ikke bare i form av mikroorganismer, kjemisk forurensing kan også forekomme om det er dårlig behandling av avfallsvann fra byer, industri, og jordbruk.

Oxyl-Pro er et hydrogenperoksid basert produkt stabilisert i en gel, og inneholder ikke sølv eller andre tungmetaller. Det brytes raskt og naturlig ned til vann og oksygen uten noen form for desinfeksjonsbiprodukter (DPB), som gjør det til et bærekraftig desinfeksjonsmiddel. Produktet har bruksområder i mange industrier verden rundt, inkludert offentlig sektor (vannverk, offentlige bygg, svømmebassenger, osv.), akvakultur, jordbruk, shipping industri, offshore, osv. Oxyl-Pro er sertifisert under NSF/ANSI 60 (Drinking Water – Health Effects), og har blitt send inn til ECHA for godkjenning i BPR under flere produkttyper.

I tråd med forskriftene, og med rette sertifiseringer på plass, er Oxyl-Pro klart til å være det bærekraftige og kostnadseffektive alternativet til klor. Våre kunder har positive tilbakemeldinger om Oxyl-Pro; enkelt å bruke, ikke skadelig for menneskelig helse uten økt giftighet i miljøet rundt, og viktigst av alt; gode resultater på desinfeksjon.

Oxyl-Clean AS arbeider også på et 24/7 overvåkningssystem for drikkevann som gjør det mulig å sikre vannforsyningen fra kilde til utløp. For å ha helt sikkert drikkevann er det nødvendig å etablere kontrollpunkter langs vannforsyningssystemet som overvåker on-line i sanntid. Alle plutselige uregelmessigheter i overvåkede parameter vil kunne lokaliseres rakt, med indikasjoner på kontamineringskilde som gjør det mulig å reagere fort. Oxyl-Clean vil derfor kunne beskytte offentlig helse og spare de kostnadene som kommer fra kontaminert vann.